Bí mật 'động trời' đằng sau chiến thắng đầu tiên tại Manbirth của gia đình Việt Hàn

Bí mật 'động trời' đằng sau chiến thắng đầu tiên tại Manbirth của gia đình Việt Hàn

TV Show
Hari Won và Trấn Thành từng có những bất đồng trong việc chia sẻ ý tưởng khi thực hiện thử thách "Quay clip viral".

Đơn vị tài trợ thử thách

Đơn vị hỗ trợ giải thưởng

Đơn vị hỗ trợ bối cảnh

Đơn vị hỗ trợ địa điểm