Saostar Saostar
, ngày tháng ,
Sát ngày chiếu, 'Hậu cung Như Ý truyện' bị khơi lại lùm xùm đạo văn

Sát ngày chiếu, 'Hậu cung Như Ý truyện' bị khơi lại lùm xùm đạo văn

Cận ngày lên sóng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn cho biết cả hai bộ “Như Ý truyện” và “Chân Hoàn truyện” của biên kịch Lưu Liễm Tử đều đạo từ truyện của cô.

Phim truyền hình