Saostar
‘Sài Gòn cà phê sữa đá, vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa?’
Sài Gòn bao nhiêu quán cà phê, chẳng ai đếm xuể. Nhưng những ly cà phê trên dưới 10.000 đồng này vẫn thừa sức níu chân những "thượng đế" Sài Gòn.
Màu cuộc sống -