Saostar
Khánh Vy sau 2 năm nổi lên từ clip ‘nhại’ 7 thứ tiếng và câu chuyện làm thế nào để người trẻ tận dụng tốt những cơ may
"Nếu dùng chiêu trò thì có thể cũng sẽ nổi tiếng nhưng điều ấy không được bền lâu. Thứ gì không có giá trị cuối cùng cũng sẽ bị gạt bỏ. Sự may mắn chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong cuộc sống, muốn tỏa sáng, bạn thực sự phải là người có năng lực".
Đời Sống -