THE VOICE 2019 - GIỌNG HÁT VIỆT

Á quân The Voice 2019 - DOMINIX bất ngờ xuất hiện hỗ trợ tuyển sinh cho Siêu mẫu Việt Nam

Á quân The Voice 2019 - DOMINIX bất ngờ xuất hiện hỗ trợ tuyển sinh cho Siêu mẫu Việt Nam

Tại buổi casting Siêu mẫu Việt Nam 2019, nhóm DOMINIX bất ngờ xuất hiện và nhiệt tình hỗ trợ các bạn thí sinh.