Người lính trở về

Chúng ta thường hay dùng cái nhìn thành kiến, phiến diện của mình để đối đãi với người khác. Hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của họ để có được những suy nghĩ thấu đáo hơn.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận