Bàng hoàng thói vô cảm của con người: cô gái bị xe đụng nằm bất động, người đi đường không ai quan tâm.

Cô gái bị xe đụng nằm bất động, người đi đường lướt qua vô cảm, cứu sớm thì không tử nạn, Thói vô cảm đã và đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, vô cảm khiến con người sẵn sàng quay lưng lại với những nỗi đau khổ, bất hạnh của đồng loại.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận