9 sai lầm luôn gặp ở kẻ thất bại: Nếu không thay đổi được, đừng mơ tới thành công

Biết nhận lỗi và sửa lỗi là bước đầu tiên và quan trọng nhất trên con đường dẫn đến thành công. Nếu biết chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, bạn sẽ có thể biến ý tưởng và ước mơ của bản thân thành hiện thực.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận