#Miss Asia World

Có 3 kết quả tìm kiếm phù hợp

Chi Nguyễn rạng rỡ về nước sau đăng quang Miss Asia World 2018
Bị cắt nát trang phục dân tộc trước giờ thi, đại diện Việt Nam vẫn đăng quang Miss Asia World 2018
Vài giờ trước chung kết Miss Asia World 2018, Chi Nguyễn ‘sốc nặng’ khi trang phục dân tộc bị cắt nát không thương tiếc