Nếu để ý, khi bạn sử dụng ứng dụng Facebook Messenger để gửi tin nhắn cho bạn bè, mỗi tin nhắn sẽ được đi kèm một biểu tượng nhất định. Mỗi biểu tượng này lại có một ý nghĩa và mục đích riêng mà nếu hiểu rõ bạn sẽ biết thêm về “tình trạng” của mỗi tin nhắn mà mình đã gửi.

Ngày nào cũng nhắn tin trên Facebook nhưng chắc gì bạn đã hiểu ý nghĩa 5 dấu tick thần thánh này