Lời cảnh tỉnh dành cho những ai có thói quen vừa đi vừa 'cắm mặt' vào điện thoại
Video Hot

Vụ tai nạn trong đoạn video dưới đây sẽ là lời cảnh tỉnh dành cho những ai có thói quen vừa đi vừa cắm mặt vào chiếc điện thoại. Nếu không muốn gặp tai nạn như thế này, đừng vừa đi vừa "cắm mặt" vào điện thoại.

Tai nạn bất ngờ từ người mua ve chai
Video Hot

Sự bất cẩn của người phụ nữ mua ve chai vô tình gây ra tai nạn rất nguy hiểm.