Bài học từ 'ông vua dầu lửa': Kiềm chế cơn giận để thành công
Video Sống

Cơn nóng giận quả thật là một hòn đá thử vàng, rất nhiều người đã thất bại, thua ở chỗ không khống chế được cảm xúc của bản thân, người thành công chính là người làm chủ được cơn nóng giận của mình.