Giọng ca 'phá nát' hit của Tuấn Hưng, khiến Trấn Thành - Bảo Anh 'cạn lời', chỉ biết lặng im

Hưng SocialĐăng lúc

Và từ giờ sẽ không bao giờ thấy Tuấn Hưng hát hit này nữa.

(Nguồn: Giọng ải giọng ai)

BÀI VIẾT

Hưng Social