Chuyện lạ thế giới: Đóng băng não thiên tài Nga ở âm 196°C chờ ngày hồi sinh

Nga tìm kiếm cơ hội sống thứ 2 cho thiên tài khoa học Yuri bằng đóng băng bộ não. Các nhà khoa học Nga đã tiến hành đóng băng bộ não của thiên tài khoa học – tiến sĩ Yuri Pichugin, người đã tạo ra công nghệ đóng băng mang đến cho con người cơ hội 'sống lại' trong tương lai.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận