Bài học về sự tôn trọng

Mở rộng tấm lòng bao dung người khác, bạn sẽ thấy cuộc đời của mình trở nên tươi đẹp và ý nghĩa. Đặc biệt, hãy cố gắng dành những hành động tốt đẹp cho những người thân thương nhất của bạn khi còn có thể.

Bình luận

Thoát Thoát

Vui lòng chọn cách thức bình luận