Saostar Saostar
, ngày tháng ,
Sư tử gian xảo đánh lừa hươu cao cổ mẹ hòng giết con non

Sư tử gian xảo đánh lừa hươu cao cổ mẹ hòng giết con non

Đàn sư tử phục kích hai mẹ con hươu cao cổ, sau đó đánh lừa hươu mẹ để dễ dàng tấn công hươu non vừa được sinh ra vài ngày trước đó.

Khám phá