Cặp song sinh 5 tuổi tổ chức đám cưới vì được cho là tình nhân kiếp trước

Cặp song sinh 5 tuổi tổ chức đám cưới vì được cho là tình nhân kiếp trước

Theo phong tục của người Thái Lan, việc tổ chức đám cưới cho cặp song sinh khác giới sẽ giúp chúng được khỏe mạnh, bình an và có cuộc sống sung túc.

Amazing