Sự kiện Giai điệu thời đại, tình hình Quốc gia – Tối ưu hóa Dung bình truyền bá 2019 do Nhật Báo nhân dân tổ chức đã chính thức diễn ra vào chiều ngày 12.01 vừa qua. Trong sự kiện lần này, diễn đàn đối thoại, thảo luận về các chủ đề nóng, chia sẻ quan điểm đặc sắc với sự tham của các khách mời: các nhà đầu tư, nhà xuất phẩm, tác giả văn văn học và nghệ thuật, đài phát sóng… với nhiều lĩnh vực khác nhau.

Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 0Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 1Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 2Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 3Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 4Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 5Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 6Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 7Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 8

Ngoài ra, trong hoạt động lần này cũng đã công bố danh sách Bảng xếp hạng Diễn viên có sức ảnh hưởng. Sau khi thông qua bình chọn, bỏ phiếu của Ủy ban diễn viên hội liên hợp tổ chức xã hội Radio and television Trung Quốc, chuyên gia có liên quan… đã vinh danh 10 diễn viên gồm Đường Quốc Cường, Lý Tuyết Kiện, Tôn Duy Dân, Trương Khải Lệ, Lâm Vĩnh Kiện, Mã Y Lợi, Lôi Giai Âm, Dương Mịch, La Vân Hi, Lý Hiện.

Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 9Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 10Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 11Dương Mịch Lý Hiện được Nhật báo Nhân dân bình chọn là Diễn viên có sức ảnh hưởng ảnh 12

Nghệ sĩ Trương Khải Lệ cũng được bầu chọn là nghệ nhân có “Đức nghệ song hinh” (ý chỉ đức hạnh và nghệ thuật của một người đều có danh tiếng tốt).