Nếu như người sáng lập Facebook chỉ mất một năm để thực hiện bước nhảy từ triệu phú thành tỷ phú thì không ít nhân vật phải phải chờ đợi lâu hơn. Theo một số thống kê, thế giới đang có khoảng 15,2 triệu triệu phú USD nhưng con số tỷ phú USD thì chỉ dừng là ở trên dưới 2.100.

Nguồn số liệu: Forbes Nguồn số liệu: Forbes