Hôm nay – mùng 7 Tết, Lễ hội Tịch Điền diễn ra tại cánh đồng Đọi, huyện Duy Tiên (Hà Nam). Hôm nay – mùng 7 Tết, Lễ hội Tịch Điền diễn ra tại cánh đồng Đọi, huyện Duy Tiên (Hà Nam).
 Đây đã là năm thứ 10 lễ hội diễn ra kể từ ngày được phục dựng năm 2009 Đây đã là năm thứ 10 lễ hội diễn ra kể từ ngày được phục dựng năm 2009
 Lễ Tịch điền mang ý nghĩa tế Thành hoàng, Thần Nông, các thần mây, mưa, sấm, chớp để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu nên còn được gọi là Hạ điền cầu bông. Lễ Tịch điền mang ý nghĩa tế Thành hoàng, Thần Nông, các thần mây, mưa, sấm, chớp để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu nên còn được gọi là Hạ điền cầu bông.
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tiến vào bên trong lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tiến vào bên trong lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, tỉnh Hà Nam.
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về dâng hương, tham dự lễ hội. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan về dâng hương, tham dự lễ hội.
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại lễ hội Tịch Điền. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại lễ hội Tịch Điền.
Lễ hội thu hút khách nước ngoài tham dự. Lễ hội thu hút khách nước ngoài tham dự.
 Người vào vai vua Lê Đại Hành được khoác long bào, đeo mặt nạ. Người vào vai vua Lê Đại Hành được khoác long bào, đeo mặt nạ.
 Theo truyền thống, vua đi đầu tiên với 3 luống cày, theo sau là các quan văn, quan võ. Theo truyền thống, vua đi đầu tiên với 3 luống cày, theo sau là các quan văn, quan võ.
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình mặc áo nâu, trực tiếp điều khiển trâu cày ruộng. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình mặc áo nâu, trực tiếp điều khiển trâu cày ruộng.
 Người được tin chọn đóng làm vua làm lễ xuống đồng đeo mặt nạ. Người được tin chọn đóng làm vua làm lễ xuống đồng đeo mặt nạ.
 Lễ hội diễn ra với quy mô hoành tráng, các tráng sĩ được đầu tư trang phục kỹ càng. Lễ hội diễn ra với quy mô hoành tráng, các tráng sĩ được đầu tư trang phục kỹ càng.
 Màn biễu diễn trống của tráng sĩ. Màn biễu diễn trống của tráng sĩ.
 Các thôn nữ mặc áo tứ thân tay cầm theo lúa thóc. Các thôn nữ mặc áo tứ thân tay cầm theo lúa thóc.
 Các quan văn quan võ tiến vào bên trong lễ hội. Các quan văn quan võ tiến vào bên trong lễ hội.
 Những màn múa lân ấn tượng. Những màn múa lân ấn tượng.
 Màn múa lân kéo dài gần 10 phút khai hội lễ Tịch điền. Màn múa lân kéo dài gần 10 phút khai hội lễ Tịch điền.
 Ông Nghị Văn Tiên (áo đỏ,74 tuổi, người thôn Đọi Tín) năm nay được dân làng chọn sẽ đóng làm vua làm lễ xuống đồng. Ông Nghị Văn Tiên (áo đỏ,74 tuổi, người thôn Đọi Tín) năm nay được dân làng chọn sẽ đóng làm vua làm lễ xuống đồng.
 Những đường cày đầu tiên được thực hiện trên cánh đồng xã Đọi Sơn. Những đường cày đầu tiên được thực hiện trên cánh đồng xã Đọi Sơn.
 Chú trâu được chọn trước đó được trang trí nhiều hoa văn trên thân mình. Chú trâu được chọn trước đó được trang trí nhiều hoa văn trên thân mình.
 Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đang thực hiện những luống cày của mình. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đang thực hiện những luống cày của mình.
 Theo sau những đường cày là các thôn nữ rắc hạt giống. Theo sau những đường cày là các thôn nữ rắc hạt giống.