Trường Giang bó tay trước độ 'tào lao' của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật

G.TĐăng lúc

Tiến Luật đã đưa ra suy đoán của mình khiến tất cả mọi người đều bật ngửa.