Tò mò về sắc vóc những nàng hậu có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử, có người chưa đầy 24 giờ

Tò mò về sắc vóc những nàng hậu có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử, có người chưa đầy 24 giờ

Trong lịch sử hoa hậu Việt Nam, có những nàng hậu không duy trì hết được nhiệm kỳ của mình mà bị tước vương miện ngay sau đó. Có người nhiệm kỳ còn chưa nổi 24 giờ.

Làng mẫu