, ngày tháng ,

Tuyển Nga: Xa rồi hình bóng thiên nga, đáng sợ đến lạ thường!

Đã có những hoài nghi hay nỗi lo về một kỳ World Cup sớm thất bại ngay chính tại quê nhà dành cho tuyển Nga, nhưng mọi thứ đang diễn ra theo một câu chuyện khác.
Bóng đá