15 ngày 'du học' của VPF: Du lịch và mua sắm xuyên châu Âu

15 ngày 'du học' của VPF: Du lịch và mua sắm xuyên châu Âu

Lãnh đạo VPF đã tổ chức một chuyến đi học tập ở châu Âu cho các lãnh đạo CLB bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Dưới đây là lịch trình đi học của VPF, độc giả Saostar và người hâm mộ Việt Nam có thể xem chi tiết.

Bóng đá