, ngày tháng ,

Chủ tịch Raul Castro từ nhiệm, Cuba có lãnh đạo mới

Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diaz-Canel hôm qua tuyên thệ nhậm chức chủ tịch, thay thế nhà lãnh đạo Raul Castro.
Trang chủ