Mới đây, một bảng danh sách về một số thông tin cá nhân (ngày tháng, năm sinh) và vai trò vị trí của 11 thực tập sinh hàng đầu của chương trình Produce X 101 đài Mnet. Những người may mắn ra mắt với nhóm nhạc toàn cầu X1, đã chính thức được công bố đến với nhà sản xuất quốc dân cũng như cộng đồng fan khắp châu Á.

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 0

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 11. Han Seung Woo

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 2

Ngày sinh: 24/12/1994

Vai trò trong nhóm: Main vocal (Hát chính)

2. Cho Seung Yeon

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 3

Ngày sinh: 05/08/1996

Vai trò: Lead Rapper (thành viên giỏi rap thứ 2 trong nhóm) và Lead Vocal (hát dẫn dắt của nhóm, hát tốt thứ hai sau main vocal, chia sẻ phần điệp khúc với người hát chính)

3. Kim Woo Seok

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 4

Ngày sinh: 27/10/1996

Vai trò: Lead Vocal

4. Kim Yo Han

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 5

Ngày sinh: 02/09/1999

Vai trò: Center (trung tâm của nhóm), sub vocal (hát phụ)

5. Lee Han Kyul

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 6

Ngày sinh: 07/12/1999

Vai trò: Main dancer (nhảy chính) và hát phụ

6. Cha Jun Ho

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 7

Ngày sinh: 09/07/2002

Vai trò: Hát phụ

7. Son Dong Pyo

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 8

Ngày sinh: 09/09/2002

Vai trò: Hát phụ và lead dance (nhảy dẫn dắt)

8. Kang Min Hee

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 9

Ngày sinh: 17/09/2002

Vai trò: Lead vocal

9. Lee Eun Sang

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 10

Ngày sinh: 26/10/2002

Vai trò: Hát phụ

10. Song Hyung Jun

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 11

Ngày sinh: 30/11/2002

Vai trò: Lead dancer và rap phụ

11. Nam Do Hyun

Tiết lộ vai trò của 11 thành viên X1: Kim Yo Han nhận vị trí center, Han Seung Woo là giọng ca chính ảnh 12

Ngày sinh: 10/11/2004

Vai trò: Main rapper (rap chính)