Vào chiều ngày 15/06, lễ khai mạc của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 22 (2019 Shanghai International Film Festival) đã được diễn ra tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 24/06. Xuất hiện trong buổi lễ với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng của làng điện ảnh Hoa ngữ như Chương Tử Di, Hồ Ca, Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm, Thư Kỳ…và các ngôi sao khác.

Chương Tử Di. Chương Tử Di.
Hồ Ca. Hồ Ca.
Tỉnh Bách Nhiên. Tỉnh Bách Nhiên.
Ngô Kinh và  Trương Dịch. Ngô Kinh và  Trương Dịch.

Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 4Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 5

Clip trên thảm đỏ của nhóm Chương Tử Di, Hồ Ca, Tỉnh Bách Nhiên.

Lộc Hàm. Lộc Hàm.

Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 7Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 8Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 9

Thư Kỳ. Thư Kỳ.

Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 11

Clip thảm đỏ của Lộc Hàm, Thư Kỳ.

Quan Hiểu Đồng. Quan Hiểu Đồng.
Vương Gia. Vương Gia.

Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 14

Hồ Quân. Hồ Quân.

Thảm đỏ LHP Thượng Hải 2019: Vương Gia nâng váy giúp Quan Hiểu Đồng, Lộc Hàm tạo dáng nhí nhố ảnh 16

Vương Gia giúp Quan Hiểu Đồng nâng váy.