Vào lúc 15h30 chiều (theo giờ địa phương, tức 14h30 Việt Nam) ngày 11/01, Lễ trao giải Weibo (Weibo Awards Ceremony) hay Đêm hội Weibo 2018 (Weibo Night 2018: 微博之夜) chính thức được diễn ra tại Bắc Kinh. Sự kiện bùng nổ, tạo nên cơn sốt truyền thông khi có sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu trong làng giải trí Hoa ngữ như dàn sao Diên Hi Công Lược gồm Nhiếp Viễn, Xa Thi Mạn, Tần Lam cùng các diễn viên Lý Dịch Phong, Chu Nhất Long, Lý Vũ XuânHoa Thần Vũ, By2….và các ngôi sao khác.

Nhiếp Viễn và bà xã - Tần Tử Việt. Nhiếp Viễn và bà xã - Tần Tử Việt.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 1Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 2

Xa Thi Mạn. Xa Thi Mạn.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 4Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 5

Tần Lam. Tần Lam.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 7Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 8

Lý Dịch Phong. Lý Dịch Phong.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 10Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 11

Chu Nhất Long. Chu Nhất Long.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 13Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 14

Lý Vũ Xuân. Lý Vũ Xuân.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 16Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 17

Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 19Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 20

Nguyễn Kinh Thiên. Nguyễn Kinh Thiên.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 22Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 23

Vương Viện Khả. Vương Viện Khả.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 25

Hề Mộng Dao. Hề Mộng Dao.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 27

Lâm Tuấn Kiệt. Lâm Tuấn Kiệt.
Nhóm ONER. Nhóm ONER.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 30

Vu Chính. Vu Chính.
Đặng Sa. Đặng Sa.
Hoàng Minh. Hoàng Minh.
Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 35

Dư Văn Lạc. Dư Văn Lạc.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 37Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 38

Tôn Di. Tôn Di.

Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 40Thảm đỏ Đêm hội Weibo 2018: Dàn sao Diên hi công lược tỏa sáng cùng Lý Dịch Phong và Chu Nhất Long ảnh 41

Thanh Tinh Mị. Thanh Tinh Mị.