Vào ngày 20/01, buổi diễn tập cho chương trình Đêm hội mùa Xuân (CCTV Spring Festival Gala 2020) chính thức diễn ra với sự tham dự của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Được biết, đây là một sự kiện thường niên, diễn ra vào đêm Giao thừa Tết âm lịch trên đài truyền hình CCTV.

Theo đó, một số hình ảnh hiếm hoi của các nghệ sĩ đến diễn tập đã được phóng viên, người hâm mộ chụp lại hôm qua bao gồm Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiêu Chiến, Lý Hiện, Lưu Đào, Chu Nhất Long, Dương Tử, Thẩm Nguyệt, Lý Vấn Hàn – Gia Nghệ (UNINE), Ngô Lỗi, Trương Nghệ Hưng, Jackson Wang (GOT7), Trần Vỹ Đình….và một số ngôi sao khác.

Vương Nguyên. Vương Nguyên.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 1Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 2Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 3

Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 5

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 6Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 7Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 8Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 9

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 10Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 11Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 12

Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 14Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 15

Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng.
Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 18Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 19

Trần Vỹ Đình. Trần Vỹ Đình.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 21

Jackson Wang (Got7). Jackson Wang (Got7).

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 23

Lý Hiện. Lý Hiện.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 25Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 26

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 27Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 28

Chu Nhất Long. Chu Nhất Long.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 30Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 31

Tiêu Chiến. Tiêu Chiến.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 33

Dương Tử. Dương Tử.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 35Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 36

Ngô Lỗi. Ngô Lỗi.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 38Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 39

Gia Nghệ (UNINE). Gia Nghệ (UNINE).

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 41Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 42Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 43

Lý Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 45Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 46

Lưu Đào. Lưu Đào.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 48

Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 50Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 51

Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ.

Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 53Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 54Lộ ảnh của TFBOYS, Tiêu Chiến, Lý Hiện cùng loạt sao tại buổi diễn tập Đêm hội mùa xuân CCTV 2020 ảnh 55

Trịnh Vân Long. Trịnh Vân Long.
A Vân Ca. A Vân Ca.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới!