Vào ngày 13/02, MBC đã xác nhận Seo Ji Hye sẽ là nữ chính trong bộ phim sắp tới của họ mang tên Shall We Eat Dinner Together?.

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 0

Dựa trên webtoon cùng tên, Shall We Eat Dinner Together? sẽ kể câu chuyện tình yêu của một người đàn ông và một người phụ nữ, sau khi trải qua những chuyện đau lòng trong tình yêu. Họ cảm thấy xúc động và bắt đầu tìm thấy tình yêu hơn nhờ ăn tối cùng nhau.

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 1

Được biết, Seo Ji Hye sẽ đảm nhận vai Woo Do Hee, người không còn cảm xúc khi yêu sau một trải nghiệm hẹn hò thất bại.

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 2

Trước đó, Song Seung Heon cũng đã được xác nhận vào vai nam chính, nam diễn viên sẽ đóng vai bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm Kim Hae Kyung, người phân tích mọi người bằng cách xem họ ăn và ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân của mình thông qua thực phẩm và bữa ăn. Mặc dù Kim Hae Kyung rất dịu dàng và chu đáo khi điều trị cho bệnh nhân của mình, nhưng lại thành thật một cách tàn nhẫn khi nói đến việc phê bình thực phẩm.

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 3Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 4

Hiện tại, Seo Ji Hye đang tham gia bộ phim Hạ cánh nơi anh trong vai Seo Dan, vai diễn này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả.

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 5

Phim Shall We Eat Dinner Together? được lên kế hoạch lên sóng trên MBC vào tháng 05/2020.

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 6Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 7

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 8Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 9Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 10

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 11Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 12Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 13

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 14Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 15Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 16Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 17Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 18Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 19Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 20Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 21Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 22

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 23

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 24Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 25Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 26Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 27

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 28Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 29

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 30

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 31Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 32Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 33Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 34Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 35Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 36Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 37

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 38Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 39Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 40Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 41Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 42Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 43Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 44Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 45Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 46Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 47Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 48Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 49Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 50Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 51Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 52Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 53Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 54Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 55Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 56Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 57Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 58Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 59Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 60Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 61Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 62Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 63Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 64Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 65Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 66Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 67Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 68Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 69Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 70Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 71Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 72Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 73Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 74Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 75Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 76Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 77Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 78Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 79Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 80Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 81Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 82Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 83Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 84Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 85Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 86Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 87Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 88Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 89Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 90Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 91Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 92Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 93Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 94Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 95Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 96Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 97Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 98Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 99Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 100Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 101Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 102Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 103Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 104Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 105Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 106Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 107Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 108Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 109Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 110Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 111Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 112Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 113Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 114Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 115Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 116Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 117Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 118Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 119Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 120Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 121Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 122Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 123Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 124Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 125Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 126Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 127Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 128Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 129Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 130Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 131

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 132Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 133Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 134Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 135Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 136Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 137Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 138Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 139Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 140Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 141Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 142Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 143Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 144Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 145Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 146Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 147Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 148Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 149Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 150Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 151Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 152Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 153Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 154Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 155Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 156Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 157Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 158Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 159Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 160Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 161Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 162Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 163Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 164Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 165Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 166Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 167Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 168Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 169Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 170Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 171Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 172Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 173Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 174Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 175

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 176Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 177

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 178Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 179Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 180

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 181Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 182

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 183Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 184Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 185Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 186Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 187Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 188Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 189Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 190Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 191Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 192Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 193Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 194Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 195Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 196Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 197Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 198Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 199Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 200Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 201Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 202Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 203Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 204Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 205Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 206Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 207Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 208Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 209Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 210Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 211Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 212Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 213Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 214Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 215Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 216Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 217Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 218Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 219Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 220Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 221Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 222Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 223Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 224Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 225Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 226

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 227Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 228Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 229Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 230Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 231

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 232Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 233Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 234Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 235Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 236Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 237

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 238Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 239

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 240Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 241Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 242

Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 243Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 244Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 245Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 246Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 247Chị đại Triều Tiên Seo Ji Hye nên duyên cùng Song Seung Heon trong phim mới của MBC ảnh 248