Theo Nielsen Korea, sau khi rating tăng lên 8.5% và 11.4% ở tập trước, thì ở tập mới nhất lên sóng tối qua phim VIP của Jang Nara và Lee Sang Yoon đã không thu hút được thêm nhiều khán giả theo dõi khiến rating giảm xuống 8.3% và 11.3%. Thành tích này tiếp tục giúp cho bộ phim dẫn đầu rating đài trung ương vào tối thứ 2 hàng tuần.

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 0Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 1

“VIP” Preview

Ở đài cáp, phim Chief of Staff 2 của Lee Jung Jae và Shin Min A tiếp tục dẫn đầu khi rating tập mới nhất tăng lên 4.7%. Đây cũng là rating cao nhất bộ phim đạt được tính đến thời điểm hiện tại.

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 2Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 3

Trong khi đó, phim Catch the Ghost của Moon Geun Young và Kim Sun Ho trong tập mới nhất rating đạt được là 2.8%.

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 4Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 5

Rating của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tối 02/12/19 theo dữ liệu của AGB Nielsen Korea:

Ở đài trung ương:

VIP: 8.3% | 11.3%

Ở đài cáp:

Chief of Staff 2: 4.7%

Catch The Ghost: 2.8%

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 6Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 7Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 8

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 9

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 10

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 11Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 12Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 13Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 14Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 15Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 16Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 17Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 18Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 19Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 20Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 21Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 22Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 23Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 24Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 25Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 26Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 27Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 28Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 29Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 30Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 31Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 32Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 33Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 34Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 35Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 36Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 37Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 38Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 39Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 40Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 41Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 42Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 43Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 44Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 45Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 46Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 47Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 48Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 49Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 50Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 51Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 52Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 53Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 54Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 55Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 56Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 57Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 58Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 59Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 60Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 61Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 62Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 63Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 64Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 65Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 66Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 67

Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 68Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 69Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 70Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 71Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 72Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 73Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 74Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 75Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 76Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 77Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 78Phim của Jang Nara rating giảm nhẹ Phim Chief of Staff 2 đạt kỷ lục mới ảnh 79