Vào chiều tối ngày 16/06, Đêm hội phim điện ảnh Weibo (Weibo Movie Night) năm 2019 đã chính thực được tổ chức với sự mong đợi của nhiều khán giả. Buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao màn bạc, nổi tiếng hàng đầu ngành công nghiệp phim ảnh Hoa ngữ như Hồ Ca, Quế Luân Mỹ, Chương Tử Di, Châu Đông Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đồng Lệ Á, Diêu Thần, Tỉnh Bách Nhiên….và vô số nghệ sĩ tên tuổi khác.

Cặp chị em Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ. Cặp chị em Châu Đông Vũ và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 1Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 2Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 3

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 4

Clip thảm đỏ của hai ngôi sao.

Thư Kỳ và Lộc Hàm. Thư Kỳ và Lộc Hàm.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 6Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 7

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 8

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 9

Video thảm đỏ.

Diêu Thần. Diêu Thần.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 11

Chương Tử Di. Chương Tử Di.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 13

Thần thái quyến rũ của nữ ngôi sao hạng A .

Ngô Kinh, Tỉnh Bách Nhiên và Trương Dịch. Ngô Kinh, Tỉnh Bách Nhiên và Trương Dịch.
Tỉnh Bách Nhiên. Tỉnh Bách Nhiên.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 16

Bạch Kính Đình, Ngô Kinh đổ bộ thảm đỏ.

Bạch Vũ, Đặng Siêu. Bạch Vũ, Đặng Siêu.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 18Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 19Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 20

Clip thảm đỏ của Đặng Siêu và Bạch Vũ.

Hồ Ca và Quế Luân Mỹ. Hồ Ca và Quế Luân Mỹ.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 22Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 23Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 24Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 25

Hồ Ca và Quế Luân Mỹ đẹp đôi.

Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 27Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 28

“Mỹ nhân Tân Cương” Đồng Lệ Á trên thảm đỏ.

Trần Phi Vũ. Trần Phi Vũ.

Lộc Hàm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng loạt minh tinh C-biz bừng sáng trên thảm đỏ Đêm hội phim Weibo 2019 ảnh 30

Tô Mang. Tô Mang.
Trương Hựu Hạo. Trương Hựu Hạo.
Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh.
Kelly Yu. Kelly Yu.
Nhóm Hỏa tiễn Thiếu nữ 101. Nhóm Hỏa tiễn Thiếu nữ 101.
Mạnh Mỹ Kỳ. Mạnh Mỹ Kỳ.
Dương Siêu Việt. Dương Siêu Việt.