Trước khi chính thức xuất hiện tại Liên hoan phim Kim Kê Bách Hoa (金鸡奖) lần thứ 28 năm 2019 đã tổ chức vào tối nay (19/11). Studio của các nghệ sĩ nổi tiếng hoa ngữ như Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải, Châu Đông Vũ, Hứa Ngụy Châu, Trương Tuyết Nghênh, Tống Tổ Nhi, Kim Thần, Đồng Lệ Á…đã chia sẻ một số ảnh chụp tuyệt hoàn hảo của họ trước khi đổ bộ thảm đỏ. Sự kiện thực hiện để vinh danh, xướng tên những nghệ sĩ xuất sắc và các tác phẩm tiêu biểu, nổi bật trong năm qua.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 1

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 2LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 3LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 4

Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 6LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 7LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 8LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 9

Châu Đông Vũ. Châu Đông Vũ.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 11LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 12LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 13

Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 15LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 16LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 17

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 18LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 19

Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 21LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 22LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 23

Kim Thần. Kim Thần.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 25LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 26

Chu Nhan Mạn Tư. Chu Nhan Mạn Tư.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 28LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 29

Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 31LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 32

Lý Hồng Kỳ. Lý Hồng Kỳ.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 34LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 35

Vương Gia. Vương Gia.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 37LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 38

Tống Tổ Nhi. Tống Tổ Nhi.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 40LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 41

Huỳnh Hiểu Minh Huỳnh Hiểu Minh

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 43

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 44

Trần Phi Vũ. Trần Phi Vũ.

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 46

LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 47LHP Kim Kê Bách Hoa 2019: Dịch Dương Thiên Tỉ Vương Tuấn Khải, Đồng Lệ Á cùng loạt sao lên đồ tham dự ảnh 48