Nhiều nơi trên thế giới đang sử dụng công nghệ tự động hoặc bán tự động trên robot để thực hiện những công việc có tính chất nguy hiểm với con người. Đó là lý do tại sao robot cũng có thể sẽ đóng một vai trò quan trọng trong ngành cảnh sát trong tương lai không xa.

Loạt robot cảnh sát tưởng chỉ xuất hiện trong phim Hollywood mà lại có thật cả rồi ảnh 0