Business Insider, sử dụng dữ liệu được thu thập từ tháng 2 cho tới nay, mới đây đã đưa ra danh sách những ngôi sao “nghiện” mạng xã hội nhất trên thế giới. Danh sách này được đưa ra dựa trên hai nền tảng rất được các ngôi sao yêu thích, sử dụng là Instagram và Twitter.

1. Snoop Dogg

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 0

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 647

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 32 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 382

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 18 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 265

2. Zendaya

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 1

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 566

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 56 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 35

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 15 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 531

3. Khloé Kardashian

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 2

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 510

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 94 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 41

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 27 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 468

4. Neymar Jr.

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 3

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 416

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 117 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 49

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 43 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 368

5. Nicki Minaj

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 4

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 408

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 102 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 80

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 21 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 327

6. Ariana Grande

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 5

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 383

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 155 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 42

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 63 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 342

7. Kevin Hart

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 6

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 358

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 75 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 62

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 35 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 296

8. Cardi B

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 7

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 393

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 45 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 60

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 6 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 233

9. Justin Bieber

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 8

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 281

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 113 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 45

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 166 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 237

10. Kim Kardashian

Đây là 10 ngôi sao ‘nghiện’ mạng xã hội nhất thế giới ảnh 9

Số lượng bài đăng trên mạng xã hội mỗi tháng: 275

Số lượng người theo dõi trên Instagram: 139 triệu

Số lượng bài đăng trên Instagram mỗi tháng: 52

Số lượng người theo dõi trên Twitter: 61 triệu

Số lượng bài đăng trên Twitter mỗi tháng: 223