Chỉ trong hai ngày - 48 tiếng - liệu bạn có đủ thời gian để tìm hiểu về Singapore, đất nước mà bất kỳ người dân Châu Á nào cũng mong muốn một lần đặt chân đến? Vậy nếu có cơ hội trong 48 tiếng ở “đảo quốc sư tử”, bạn nên đi đâu, làm gì? 

Dưới đây là vài gợi ý mà YourSingapore “mách” để ai đến với Singapore đều có những trải nghiệm thú vị, đầy đủ nhất. 

Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?Chỉ có 48 tiếng, chuyên gia du lịch trực tuyến khuyên gì ở Singapore?

(Nguồn YourSingapore)