Thử thách dưới đây sẽ có tất cả 10 câu hỏi xoay quanh các chi tiết trong MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP. Nhiệm vụ của bạn khi bắt đầu thử thách này là không được xem lại MV đâu nhé và phải đưa ra đáp án chính xác thật nhanh. Bạn có tự tin mình là người góp nên thành tích “khủng khiếp” cho MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP? Nếu có thì chỉ trong “nháy mắt” bạn sẽ thực hiện được “ngon lành” thử thách này thôi. Cùng bắt đầu nào!

Note: Đừng quên chia sẻ thử thách này để các “đồng minh” cùng nhau tham gia xem ai là người “nghiền kỹ” MV nhiều nhất nhé!

Quizz: Bạn có tự tin mình là người nghiền nát MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP? ảnh 0