Theo đó, đồ thị mới được trình bày lại cho chính xác để thí sinh dễ nhìn. Trước đó, phổ điểm môn Ngữ văn và môn Toán có số liệu bị dịch sang một hàng khiến thí sinh khó tra cứu, dễ gây hiểu lầm.
Ở môn Toán có đến 5.410 thí sinh bị điểm 0; 6.671 thí sinh đạt 0,5 điểm, 8.586 thí sinh bị điểm 1. Phổ điểm này không thể hiện số thí sinh đạt mức 0,25 và 0,75.  Ước tính, số thí sinh bị điểm liệt ở môn Toán có thể lên đến 40.000 em. Tổng số thí sinh đạt điểm 10 chỉ là 86 em.
Trên 40.000 thí sinh bị liệt môn Văn và Toán
Đối với môn Ngữ văn, số thí sinh bị điểm 0 là 423 em, mức 0,5 điểm là 192 thí sinh và mức 1 điểm là 349 em. Bộ GD&ĐT xác nhận không có thí sinh đạt điểm 10. Chỉ có 11 thí sinh đạt điểm 9,5 và 7 người đạt 9,75.
Trên 40.000 thí sinh bị liệt môn Văn và Toán
Theo nhận định của Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển: Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp thấp hơn năm 2014 gần 6%, cho thấy sát hơn với chất lượng giáo dục.
Năm nay, điểm thi vừa để xét tốt nghiệp và đại học nên hạn chế tình trạng học sinh giúp đỡ nhau. Đề thi có tính chất mở, yêu cầu đánh giá năng lực chứ không đòi hỏi kiến thức máy móc. Học sinh đạt được kết quả này, chúng tôi đánh giá là tốt.
Theo Zing