Theo dự thảo Tờ trình nghỉ Tết âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức và viên chức, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đang đề xuất 2 phương án nghỉ cho 2 dịp lễ lớn trong năm 2019.

Đối với dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2019, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất phương án nghỉ liền 4 ngày từ 29/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019. Theo đó, công chức, viên chức đi làm thứ Bảy, ngày (05/01/2019) để nghỉ thứ Hai, ngày 31/12/2018.

Tin vui: Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2019 có thể được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Tết dương lịch 2019 có thể nghỉ liền 4 ngày. Tết dương lịch 2019 có thể nghỉ liền 4 ngày.

Giải thích phương án trên, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng chỉ hoán đổi 1 ngày nghỉ hàng tuần với 1 ngày làm việc, tổng số ngày nghỉ là 4 ngày, nên dễ thực hiện.

Đối với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất 2 phương án.

Phương án 1: Người lao động nghỉ 2 ngày, gồm thứ ba (ngày 30/4) và thứ tư (ngày 1/5), không hoán đổi ngày nghỉ.

Phương án 2: Nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27/4/2019 đến hết ngày 1/5/2019 dương lịch. Do ngày thứ Hai là ngày đi làm xen kẽ giữa các ngày nghỉ nên Bộ này đề xuất nghỉ hoán đổi và đi làm bù vào thứ Bảy 4/5/2019 dương lịch.

Tin vui: Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2019 có thể được nghỉ 5 ngày liên tiếp

2 phương án nghỉ dịp lễ 30/4-1/5. 2 phương án nghỉ dịp lễ 30/4-1/5.

Theo phương án này, người lao động sẽ được nghỉ liên tục 05 ngày, trong đó có 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ lễ.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng số ít người dân chưa hiểu rõ việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần, nghĩ số ngày làm việc giảm đi. Quan điểm của bộ cho rằng phương án 2 hài hòa, phù hợp hơn vì đã giải quyết được 1 ngày làm việc xen giữa những ngày nghỉ, đồng thời số ngày nghỉ liên tục không quá dài. Do vậy, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị nghỉ dịp này theo phương án 2.