Đã có 302 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, còn 26 trường hợp đang tiếp tục điều trị

Định NguyễnĐăng lúc

Ngày 3/6, tại Việt Nam có thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số người được điều trị khỏi lên 302.

Ngày 03/6, thông tin từ tiểu Ban điều trị – Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có 04 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được công bố khỏi bệnh, cụ thể như sau:

Việt Nam có thêm 4 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh

BN 305 (36 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)

– Vào viện: 15/5/2020

– Quá trình điều trị, bệnh nhân đã có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 30/05/2020 và lần 2 vào ngày 02/6/2020. Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

BN 309 ( 30 tuổi, nam, quốc tịch Việt Nam)

– Vào viện: 15/5/2020

– Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân đã có 03 lần âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 22/5 và lần 2 vào ngày 30/5/2020 và lần 3 vào ngày 02/6/2020.

Đến nay, đã có 302 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

BN 317 (29 tuổi, nữ, quốc tịch Việt Nam)

– Vào viện: 16/5/2020

– Các xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 30/5/2020 và 02/6/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

BN 318 (nữ, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam)

– Vào viện: 16/5/2020

– Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 22/5, lần 2 vào ngày 30/5/2020 và lần 3 vào ngày 02/6/2020. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

BÀI VIẾT

Định Nguyễn

TIN TÀI TRỢ