Trong hai ngày 9-10/7, Công ty Thoát nước Hà Nội dự kiến xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Sau vài giờ nước được xả vào, màu nước sông Tô Lịch đã có chuyển biến đáng kể. Trong hai ngày 9-10/7, Công ty Thoát nước Hà Nội dự kiến xả hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Sau vài giờ nước được xả vào, màu nước sông Tô Lịch đã có chuyển biến đáng kể.
 Việc sông Tô Lịch chuyển màu nước xanh mát lạ kỳ khiến nhiều người dân thủ đô tỏ ra vô cùng thích thú. Việc sông Tô Lịch chuyển màu nước xanh mát lạ kỳ khiến nhiều người dân thủ đô tỏ ra vô cùng thích thú.
 Nhiều người cũng thoải mái thư giãn câu cá. Nhiều người cũng thoải mái thư giãn câu cá.

Sông Tô Lịch đen kịt trở lại sau 3 ngày nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, cá chết nổi đầy hai bên bờ ảnh 3

Thế nhưng chỉ 3 ngày sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch bắt đầu chuyển màu đen kịt như trước đây. Thế nhưng chỉ 3 ngày sau khi nhận 1 triệu m3 nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch bắt đầu chuyển màu đen kịt như trước đây.
Việc nước đen đồng nghĩa với mùi hôi khó chịu bốc ra. Việc nước đen đồng nghĩa với mùi hôi khó chịu bốc ra.

Sông Tô Lịch đen kịt trở lại sau 3 ngày nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, cá chết nổi đầy hai bên bờ ảnh 6

Khu vực đặt các máy móc thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch của các chuyên gia Nhật Bản. Khu vực đặt các máy móc thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch của các chuyên gia Nhật Bản.
Các thiết bị của các chuyên gia Nhật Bản vẫn đang hoạt động. Các thiết bị của các chuyên gia Nhật Bản vẫn đang hoạt động.

Sông Tô Lịch đen kịt trở lại sau 3 ngày nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, cá chết nổi đầy hai bên bờ ảnh 9

Không những nước sông chuyển lại màu đen, dọc khúc sông còn xuất hiện hiện tượng cá chết nổi lềnh bềnh dạt vào hai bên bờ. Không những nước sông chuyển lại màu đen, dọc khúc sông còn xuất hiện hiện tượng cá chết nổi lềnh bềnh dạt vào hai bên bờ.

Sông Tô Lịch đen kịt trở lại sau 3 ngày nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, cá chết nổi đầy hai bên bờ ảnh 11

Theo người dân cá chết chủ yếu trước đó theo dòng nước hồ Tây vào sông Tô Lịch nhưng khi nước rút, nước ô nhiễm khiến cá bị chết. Theo người dân cá chết chủ yếu trước đó theo dòng nước hồ Tây vào sông Tô Lịch nhưng khi nước rút, nước ô nhiễm khiến cá bị chết.

Sông Tô Lịch đen kịt trở lại sau 3 ngày nhận 1 triệu m3 nước từ Hồ Tây, cá chết nổi đầy hai bên bờ ảnh 13

Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động thu gom cá chết suốt hai ngày nay. Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã được huy động thu gom cá chết suốt hai ngày nay.
Tình trạng các cống thải vẫn xã nước bẩn ra sông Tô Lịch khiến dòng sông ô nhiễm hơn. Tình trạng các cống thải vẫn xã nước bẩn ra sông Tô Lịch khiến dòng sông ô nhiễm hơn.