Khi chuột lầm tưởng mình là batman. Khi chuột lầm tưởng mình là batman.
 Muốn bùng cháy! Muốn bùng cháy!
 Quay đầu là bờ ngờ đâu là kính! Quay đầu là bờ ngờ đâu là kính!
 Cái bồn tắm này bé bé xinh xinh vừa đủ dùng. Cái bồn tắm này bé bé xinh xinh vừa đủ dùng.
 Mặc cái áo này không biết nhìn mình có bớt mập đi không nhỉ? Mặc cái áo này không biết nhìn mình có bớt mập đi không nhỉ?
 Cả bầu trời bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cuộn giấy. Cả bầu trời bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cuộn giấy.
 Ta là quái vật đầu… rau đây! Ta là quái vật đầu… rau đây!
 Ăn hoài ăn hoài chẳng thấy no. Ăn hoài ăn hoài chẳng thấy no.
 “Kẹo cao su” của cá sấu “Kẹo cao su” của cá sấu
 Khi hamster chơi chốn tìm Khi hamster chơi chốn tìm
 “Nhìn mặt tao có đang vui không?” “Nhìn mặt tao có đang vui không?”
 Quả bóng đâu rồi? Quả bóng đâu rồi?
 Cứu, cứu tôi với Cứu, cứu tôi với
 “Sen đâu??? Nó cắn mũi trẫm” “Sen đâu??? Nó cắn mũi trẫm”
 Chim đang tấn công rắn hay rắn tấn công chim? Chim đang tấn công rắn hay rắn tấn công chim?
 “Nước gì ấm ấm vậy nhỉ?” “Nước gì ấm ấm vậy nhỉ?”