, ngày tháng ,

Mùa hè vụt qua bên những chiếc smartphone của trẻ em thành phố

Khóc - điện thoại, ăn - điện thoại, nghịch ngợm phá phách chỉ cần có điện thoại là ngồi yên… Dần dà, thiết bị công nghệ thành công cụ “trông trẻ” hiệu lực thay bố mẹ. Nhưng cũng chính smartphone làm mất dần tuổi thơ của trẻ.
Màu cuộc sống