Tóc Tiên 'chịu không nổi' vì liên tiếp bị Trường Giang 'thập diện mai phục'

G.TĐăng lúc

Chỉ cần mở miệng ra, nữ ca sĩ đã bị Trường Giang chặt chém không thương tiếc.

BÀI VIẾT

G.T