Clip: Bác xe ôm nói tiếng Anh khiến nhiều bạn trẻ phải 'chào thua'

G.TĐăng lúc

Rất nhiều bạn trẻ phải khâm phục trước khả năng nói tiếng Anh của chú.