5 kiểu tóc ấn tượng nhất trong lịch sử:

1. David Beckham - Kiểu tóc cổ truyền của châu Phi. 1. David Beckham - Kiểu tóc cổ truyền của châu Phi.
2. Ruud Gullit - Kiểu tóc dây thừng châu Phi. 2. Ruud Gullit - Kiểu tóc dây thừng châu Phi.
3. Ronaldo - Kiểu tóc chỏm. 3. Ronaldo - Kiểu tóc chỏm.
4. Diego Maradona - Kiểu tóc uốn quăn. 4. Diego Maradona - Kiểu tóc uốn quăn.
5. Rudi Voller - Kiểu tóc mullet. 5. Rudi Voller - Kiểu tóc mullet.

5 kiểu tóc xấu nhất trong lịch sử:

1. Taribo West - Kiểu tóc cột 2 sừng. 1. Taribo West - Kiểu tóc cột 2 sừng.
2. Carlos Valderrama - Kiểu tóc xù. 2. Carlos Valderrama - Kiểu tóc xù.
3. Abel Xavier - Kiểu tóc bện. 3. Abel Xavier - Kiểu tóc bện.
4. Christian Ziege - Kiểu tóc mohawk. 4. Christian Ziege - Kiểu tóc mohawk.
5. Roberto Baggio - Kiểu tóc mullet. 5. Roberto Baggio - Kiểu tóc mullet.