Câu chuyện về nhà vô địch thể hình từng suýt chết vì tai nạn và 20 năm sống với đam mê