Phỏng vấn GAM Văn Tùng sau chiến thắng 2-0 khá chật vật của GAM Esports trước FTV.