Trọng tài sai lầm, người cũ CLB Hà Nội ‘xé lưới’ TP.HCM. Trọng tài sai lầm, người cũ CLB Hà Nội ‘xé lưới’ TP.HCM.