Chùm ảnh đẹp về fan nữ tuyển Pháp:

Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018

Vẻ đẹp của CĐV nữ Croatia:

Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018Nguồn ảnh: Getty.