Chùm ảnh đẹp về fan nữ tuyển Pháp:

Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 0Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 1Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 2Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 3Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 4

Vẻ đẹp của CĐV nữ Croatia:

Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 5Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 6Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 7Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 8Lần cuối ngắm dung nhan của các bóng hồng tuyển Pháp và Croatia tại World Cup 2018 ảnh 9Nguồn ảnh: Getty.