Trước đó, một số lớn công ty đã thử nghiệm “tuần làm việc 4 ngày” để xem năng suất có tăng hay không. Kết quả cho thấy nhiều nơi có chuyển biến tích cực.

Nhưng thay vì giảm số ngày làm việc mỗi tuần như trên, theo trang Business Insider, giám đốc của một công ty tư vấn có trụ sở tại Bielefeld (Đức) cho biết, ông đã cho phép nhân việc có một ngày làm việc ngắn hơn để họ dành nhiều thời gian hơn cho con cái.

Giám đốc của công ty này cho biết, anh muốn nhân viên của mình có thể dành thời gian nhiều hơn cho con cái. Giám đốc của công ty này cho biết, anh muốn nhân viên của mình có thể dành thời gian nhiều hơn cho con cái.

Công ty này cho phép nhân viên chỉ làm việc 5 giờ một ngày, với điều kiện rằng họ không được động vào điện thoại và chỉ nói chuyện với các đồng nghiệp của mình ở mức tối thiểu. Ngoài ra, họ chỉ có thể kiểm tra email 2 lần một ngày, và các cuộc họp cũng bị giới hạn trong vòng 15 phút hoặc ngắn hơn.

Làm việc chưa đến 1/4 thời gian trong ngày quả là một điều kiện mà các nhân viên văn phòng đều mơ ước. Nhưng để công ty hoạt động với hiệu quả như cũ trong khung thời gian ngắn hơn, giám đốc yêu cầu tất cả phải cất điện thoại để đảm bảo sự tập trung hoàn toàn vào công việc.

Để công ty hoạt động với hiệu quả như cũ trong khung thời gian ngắn hơn, giám đốc yêu cầu tất cả phải cất điện thoại để đảm bảo sự tập trung hoàn toàn vào công việc. Để công ty hoạt động với hiệu quả như cũ trong khung thời gian ngắn hơn, giám đốc yêu cầu tất cả phải cất điện thoại để đảm bảo sự tập trung hoàn toàn vào công việc.

Bạn sẽ chọn phương pháp nào? Làm việc 5 giờ một ngày không có điện thoại, hoặc 8 giờ trở lên nhưng được giữ điện thoại bên mình?