Không chỉ đòi hỏi IQ cao, bạn phải thật tỉnh táo mới có thể tìm ra đáp án của những câu đố dưới đây. Vì vậy, hãy căn thời gian trả lời 6 câu hỏi và so sánh đáp án để đối chiếu kết quả nhé.

Câu 1: Câu đố động vật

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây

Đáp án

Số cần tìm là 6. Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận thấy con số cần tìm nằm trong chính từ miêu tả tiếng kêu của các con vật. Ví dụ như con bò kêu “moo”, suy ra số tương ứng là 3. Con mèo kêu meow, suy ra số tương ứng là 4. Tương tự, con lừa kêu “hee-haw”, suy ra số cần tìm là 6.

Câu 2: Bóng đèn và công tắc

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây

Đáp án

Bật công tắc thứ nhất, đợi vài phút rồi tắt đi. Sau đó, bật công tắc thứ 2 và đi vào phòng có 3 bóng đèn. Bóng đèn sáng lên chính là được kết nối với công tắc thứ 2.

Bóng đèn kết nối với công tắc thứ 1 vẫn còn hơi ấm vì được bật trước đó vài phút. Đèn còn lại chính là được kết nối với công tắc thứ 3.

Câu 3: Phép tính cộng

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây

Đáp án

Thêm một nét ở dấu “+” bất kỳ để thành số 4, khi đó bạn sẽ có phép tính đúng. Ví dụ như: 545+ 5 + 5 = 555 hoặc 5 + 545 + 5 = 555 hoặc 5 + 5 + 545 = 555.

Câu 4: Gà mái và trứng

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây

Đáp án

Đáp án đúng là 48. Một con gà đẻ 1 quả trứng trong 3 ngày tương đương với 4 quả trứng trong 12 ngày. Theo đó, 12 con gà sẽ đẻ ra được 48 quả trứng trong 12 ngày.

Câu 5: Chuối và đồng hồ

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây

Đáp án

Số cần tìm là 38. Để tìm ra đáp án, ta sẽ lần lượt giải quyết phép tính trong từng hàng theo gợi ý như sau:

Hàng đầu tiên: 15 + 15 + 15 = 45

Hàng thứ hai: 4 + 4 + 15 = 23

Hàng thứ ba: 4 + 3 + 3 = 10

Hàng thứ tư: 2 + 3 + 3 x 11 = 38

Câu 6: Tìm chữ N

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây

Đáp án

Bạn tốn bao nhiêu thời gian để tìm ra chữ N này?

Chỉ có thiên tài mới giải được những câu đố rối não này trong 20 giây